En växt som återkommer i överflöd varje år är den vackra Rallarrosen.
Det egentliga namnet  mjölke – på latin: Epilobium angustifolium, men den har många lokala namn såsom rallarros, almöken, brudfackla, praktduna, m fl. Med rallarnas framfart när tågbanan byggdes följde rallarrosen med (eftersom den gillar torra jordar) och fick därmed sitt vackra smeknamn.