Hovdala slott ligger vid Finjasjön, 7 km söder om Hässleholm och 10 km sydost om Tyringe. Slottet har anor från medeltiden. Det består av en trelängad manbyggnad, ett imponerande porttorn samt ladugård. Tornet bär än i dag spår av strider som utkämpades i slutet av 1600-talet då snapphanar understödda av danskar angrep Hovdala under skånska kriget 1675–1679.

Dessutom finns en äldre park med lövträd, fruktträd, kryddgård och labyrint. Slottet är sedan 1998 öppet för allmänheten. Sommartid anordnas guidade visningar. På slottet finns restaurang och café.
Hovdala omtalas första gången på 1300-talet. På Gårdstaliden, omkring en kilometer väster om slottet, låg tidigare en borg från högmedeltiden där man gjort flera arkeologiska undersökningar. Den första kända ägaren till egendomen hette Magnus Råbock (Raboc) och omnämns på slutet av 1300-talet.[1] På 1500-talet ägdes Hovdala av släkten Laxmand och kom genom giftermål till släkten Grubbe. År 1612 stormades Hovdala av svenskar i samband med det så kallade Kalmarkriget mellan Sverige och Danmark, men utan framgång. Till minne av denna händelse finns en huggen stenplatta inmurad i porttornet, uppsatt 1633.[2] Sivert Grubbeöverlät 1634 Hovdala till sin svärson Jochum Beck. Han satsade sin stora förmögenhet på Andrarums alunbruk och dog utfattig 1682. Redan 1648 hade han fått avträda Hovdala till några av sina långivare, som delade upp egendomen. Det köptes åter 1665 av dansken Jens Michelsen, eller på svenska Jöns Michelsson, som blev adlad Ehrenborg av Karl XI 1687. Under hans tid sägs det att Hovdala stormades och brändes av snapphanar den 7 augusti 1678, men troligare var det delar av den retirerande danska armén som tidigare under skånska kriget befunnit sig under belägring i Kristianstad. Michelsson hade under kriget en svensk här förlagd på Hovdala och straffades av den danska armen genom att slottet stormades och sattes i brand. J Michelssons sonson ryttmästaren Casper Ehrenborg gjorde Hovdala till fideikommiss. Hovdala beboddes av släkten Ehrenborg under åren 1665–1981. Godset kom dock i svenska statens ägo genom exproprieringredan i mitten på 1940-talet. Marken runt slottet har därefter använts som militärt övningsområde. Slottet är ett nationellt kulturarv och sedan 1947 ett statligt byggnadsminne.

Källa Wikipedia